Anna Nasiłowska, CV

Nie jest łatwo napisać o sobie. Chyba już długo żyję i byłam dość pracowita.
A jednak i tak biegnę naprzód, nie patrząc wstecz.
To wstecz układa się w taki sposób:
Anna Nasiłowska, poetka, prozaik, krytyk literacki

Ur. 1958 w Warszawie, w marcu 1977 debiutowała na łamach miesięcznika “Nowy Wyraz” cyklem wierszy “Ofelie”. Następnie od 1978 roku publikowała w prasie literackiej recenzje i szkice krytyczne, współpracując z tygodnikiem “Literatura” i miesięcznikiem “Twórczość”. W latach 1980/81 na UW angażowała się w działalność samorządu studenckiego i koła naukowego.
W 1982 roku, po ukończeniu z wyróżnieniem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim podjęła pracę dziennikarską, a w 1983 – została przyjęta na studium doktoranckie w IBL PAN. Promotorem jej pracy doktorskiej, obronionej w 1988 roku był Ryszard Przybylski.
Jednocześnie w latach 80-tych działała w ruchu niezależnym, najpierw wspierając tygodnik “Wola”, potem – współtworzyła serwis prasowy Niezależnej Agencji Informacyjnej (baza dla czasopism podziemnej Solidarności).
Po doktoracie została zatrudniona w IBL PAN, pracuje tam do chwili obecnej, od 2010 roku – jest profesorem zwyczajnym.
W latach 1990-1991 przebywała w Paryżu, jako stypendystka rządu francuskiego, uzupełniając swoje wykształcenie filozoficzne.
Uczestniczyła w tworzeniu Encyklopedii Powszechnej PWN jako autorka haseł.

Opublikowała między innymi zarysy historii literatury:
-“Trzydziestolecie” – 4 wydania
-“Literatura okresu przejściowego” – 2 wydania
-“Literatura współczesna” 3 wydania
– książkę o Kazimierzu Wierzyńskim oraz wybór pism Stefanii Zahorskiej

Jednocześnie uprawia literaturę.
Jest autorką:
– tomu reportaży z okresu transformacji ustrojowej “Miasta” (1983)
– utworów o doświadczeniu macierzyństwa:
“Traktat o narodzinach” (przekład niemiecki), “Księga początku”, “Czteroletnia filozofka” (ta książka została przełożona na język bułgarski i ukazała się w Sofii nakładem wydawnictwa SOMN);
– powieści “Historie miłosne” i “Konik, szabelka” (nominacja do Nagrody Gdynia);
– uprawia fotografię (miała dwie wystawy indywidualne) i wydała książkę – katalog “Wielka Wymiana Widoków”;
– jest autorką zbioru wierszy “Żywioły” (wyd. Staromiejski Dom Kultury, kwiecień 2014). Jej wiersze były przekładane na hebrajski, rosyjski, bułgarski, angielski i japoński.

Ważne miejsce w jej twórczości zajmuje biografistyka.
Opublikowała trzy biografie:
– “Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir” (Wydawnictwo Literackie);
– “Maria Pawlikowska Jasnorzewska czyli Lilka Kossak” (wyd. Algo);
– “Wolny agent Umeda i druga Japonia” (Wyd. Premium).
Na podstawie książki wraz z Magdaleną Wleklik stworzyła słuchowisko “Agent Wolności” (III nagroda w konkursie Polskiego Radia), realizacja dla PR III J. Warenycia, emisja: 9 marca 2014.

Ma trzy córki.
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN – Klubu.

„Żywioły. Wiersze i prozy poetyckie” – wkrótce

Ostanie prace przygotowawcze: okładka, korekta, przymiarki. Jak ładniej?
Jak lepiej? Tomik będzie w kwietniu, wydawcą jest Staromiejski Dom Kultury w Warszawie. Pomijając debiut prasowy z 1977 roku w „Nowym Wyrazie” – będzie to mój debiut poetycki.
A więc jest jeszcze coś, co może zdarzyć się pierwszy raz. Jeszcze nie wszystko zostało spróbowane, ujawnione.
Jeszcze jest wiele dziedzin, na których mogę być debiutantką.
ekscytujące poczucie!

Poem „They” by Anna Nasilowska, English translation

They
by Anna Naslowska
Translated by Schulamith Chava Halevy

Two elderly ladies sit gossiping over a glass of wine after dinner:
She could not be entirely sane
since  you know how it was:
stood with the sister before the crematorium
clucking with wooden clogs,
so she says: it is so cold, let’s go in already
I can’t hold on anymore.
The sister says
no, we’ll wait more
another moment.
that day the gas ran out
and they both survived.
but they can’t be completely sane.
The next morning the two women tell me
this you did not hear
we do not discuss this history.
never.
It was the wine.
Forget it.
In this matter one keeps silent.
Neither is among the living anymore.
Silent.
I remember.
I just forgot who it was about.
Was it not about me?